Grafički fakultet

Informacije

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Fakultet je Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koje sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu Sveučilišta, ima nad Fakultetom osnivačka prava.

Puni naziv Fakulteta: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, skraćenica GRF.

Sjedište Fakulteta: Zagreb, Getaldićeva 2.

Cilj studija na Grafičkom fakultetu jest stjecanje, razvijanje i prenošenje znanja, radi obrazovanja studenata, znanstvenika i stručnjaka za aktivno uključivanje u nove trendove razvoja grafičke tehnologije i dizajna.

Na Grafičkom fakultetu studij po «Bolonjskom procesu» temelji se na trostupanjskoj koncepciji visokoškolskog obrazovanja:

1. Preddiplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije u trajanju od šest semestra ( 180 ects bodova) čijim se završetkom stječe titula Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka grafičke tehnologije.

Preddiplomski studij podijeljen je na dva smjera:

  • tehničko – tehnološki – studenti se obrazuju za stručan i kreativan rad u gospodarstvu i odgovarajućim institucijama. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da uz pomoć različitih metoda uočavaju i rješavaju potencijalne i stvarne probleme iz domene grafičkog inženjerstva i grafičkih komunikacija
  • dizajn grafičkih proizvoda – smjer osposobljava studente za rješavanje dizajnerskih problema vezanih uz različite vrste grafičkih proizvoda. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da uz pomoć različitih dizajnerskih metoda pristupe svakom komunikacijskom problemu.

2. Diplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije u trajanju od četiri semestra ( 120 ects bodova) čijim se završetkom stječe titula Magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije.

Na diplomskom studiju moguće je odabrati između dva smjera:

  • tehničko-tehnološkog

Diplomski studij grafičke tehnologije osposobljava studente za stručnu i kreativnu nadogradnju, znanstveni razvoj i samostalan rad u svim domenama grafičke proizvodnje. Sukladno tome, studenti se osposobljavaju za vođenje i upravljanje bilo kojim tiskarskim sustavom, od najmanjih do srednje velikih i najvećih, te za ekonomiziranje i upravljanje kvalitetom unutar navedenih sustava. Na tehničko-tehnološkom smjeru potrebno je odabrati jedan od pet modula: grafička tehnologija, multimedij, nakladništvo, ambalaža i grafički managment.

  • dizajna grafičkih proizvoda

Studenti se obrazuju za rad na oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda, za rad na razvoju komunikoloških kriterija grafičkog dizajna te za ispitivanje i optimiziranje grafičkih materijala.

3. Poslijediplomski doktorski studij grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda moguće je upisati po završetku preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

Grafički fakultet

Getaldićeva 2

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr