Filozofski fakultet

Informacije

Misija je Filozofskoga fakulteta promicati sveučilišno obrazovanje utemeljeno na znanstvenome radu u svim područjima društvenih i humanističkih znanosti, poticati znanstveni rad, vrhunska istraživanja i objavljivanje rezultata tih istraživanja. Usto je misija Fakulteta i širenje kulture, jačanje međunarodne suradnje te sudjelovanje u izgradnji europskoga obrazovnoga i istraživačkoga prostora. Filozofski fakultet kao osnivač i jedna od najstarijih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, najvećega, najstarijega i najjačega hrvatskog sveučilišta s kojega izlazi najveći broj stručnjaka koji odgajaju i obrazuju buduće hrvatske generacije ima i posebnu odgovornost za razvoj Hrvatske općenito te kao ustanova s brojnim vezama i suradnjom izvan Hrvatske treba promicati ugled Hrvatske, a s priključenjem Hrvatske Europskoj uniji i predstavljati centar izvrsnosti za neposredno susjedstvo ali i za cijelu Europu. Kao kulturna i obrazovna ustanova Filozofski fakultet treba promicati društvo etičnosti, morala, tolerancije i suradnje predstavljajući svojim obrazovnim i znanstvenim profilom i strukama u kojima djeluje most suradnje prema svim susjednim i svjetskim kulturama i jezicima, ujedno štiteći i promičući svojim djelovanjem hrvatske nacionalne interese, a posebice upotrebu hrvatskoga jezika u obrazovanju, znanosti, kulturi i cijelome društvu ali i njegov status u Europskoj uniji.

Vizija je Filozofskoga fakulteta biti vrhunska svjetska visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova u području društvenih i humanističkih znanosti koja kroz nastavu utemeljenu na vrhunskim istraživanjima, kroz poticanje kreativnosti i kritičkoga mišljenja obrazuje buduće nositelje znanstvenoga, obrazovnoga, kulturnoga i sveukupnoga razvitka hrvatskog društva i ovoga dijela Europe, ali ujedno promiče i aktivno djeluje na očuvanju hrvatskoga identiteta. Filozofski fakultet ide putem sveobuhvatne integracije u ERA (European Research Area) i stremi potpunom suglasju s dobrim praksama u EHEA (European Higher Education Area), promičući najviše standarde kvalitete u znanstvenome i visokoobrazovnom sustavu. Pri tomu, Fakultet će stvarati nove i inovativne standarde cjeloživotnoga učenja otvarajući mogućnosti sveukupnom društvu za stjecanje specifičnih kompetencija usklađenih s potrebama vremena. S obzirom na predanost Fakulteta pomlađivanju nastavnoga osoblja kroz prijenos nastavnih kompetencija od vrsnih hrvatskih znanstvenika i nastavnika Filozofskog fakulteta, Fakultet je jedinstveni baštinik i najjači promicatelj najviših obrazovnih standarda i inovativnih praksi u visokom obrazovanju i znanosti u hrvatskim okvirima, mahom i zbog svojih nastojanja da unaprijedi sustav upravljanja kvalitetom na svim razinama svoga djelovanja. Podizanjem razine prepoznatljivosti dostignuća znanstvenika i nastavnika Filozofskoga fakulteta međunarodno priznanje uloge Fakulteta neminovno će se uvećati, a time će se i otvoriti mogućnost diversifikacije izvora financiranja istraživačkoga rada kojoj Fakultet teži.


FOTO: ANTONIO BRONIĆ/REUTERS

Filozofski fakultet

Ul. Ivana Lučića 3

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr