Agronomski fakultet

Informacije

Misija

Posvećeni smo izobrazbi visokokvalificiranih stručnjaka, razvoju i širenju znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja agronomije i srodnih znanosti. Primjenom najviših akademskih standarda omogućujemo studentima stjecanje kompetencija utemeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama, za dobrobit društva.

Vizija

Vizija Agronomskog fakulteta jest strateški se pozicionirati kao vodeća visokoškolska ustanova u hrvatskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te kao međunarodno prepoznata i priznata znanstveno-nastavna institucija.

Osnovne vrijednosti

 • Znanje, mudrost i humanost („Cognitio, Sapientia, Humanitas“);
 • Uvažavanje bogatstva akademske tradicije;
 • Edukacija utemeljena na novim znanstvenim spoznajama i inovacijama kao najveća vrijednost koju dajemo društvu;
 • Pravila i procedure najviših etičkih standarda u svim područjima našeg djelovanja;
 • Trajno unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja;
 • Sloboda izražavanja misli i govora;
 • Tolerancija prema različitostima;
 • Socijalna pravednost;
 • Fleksibilnost i prilagodljivost;

Ciljevi

 • Osigurati učinkovitost organizacije i poslovanja Fakulteta;
 • Kvalitetnim studijskim programima i programima cjeloživotnog učenja omogućiti studentima, agronomskim stručnjacima i svim dionicima obrazovanja vrhunsku izobrazbu te stjecanje najnovijih znanstvenih i stručnih znanja i vještina;
 • Povećati kvalitetu u svim područjima djelovanja;
 • Poticati znanstvenu izvrsnost, inovativnost u istraživanjima i suradnju s gospodarstvom;
 • Pridonijeti održivom razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.
 • Unaprijediti međunarodnu suradnju u nastavnom i znanstveno istraživačkom području te povećati mobilnost studenata, vidljivost i prepoznatljivost Fakulteta na svim razinama.

Agronomski fakultet

Svetošimunska cesta 25

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr