Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

clock icon

clock icon

01 2390 111

Informacije

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu javno je visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije te provodi znanstveni i visokostručni rad u području biomedicine i zdravstva, polju veterinarske medicine te ostalim srodnim područjima, kao i programe cjeloživotnog obrazovanja doktora veterinarske medicine. Osnovan prije gotovo sto godina, jedan je od najstarijih fakulteta u Republici Hrvatskoj te je sa svojom dugom tradicijom i izgrađenim kriterijima izvrsnosti nedjeljiv od razvoja veterinarske struke na području Hrvatske.

Tijekom svojega stoljetnog postojanja Fakultet obavlja osnovnu obrazovno-znanstvenu funkciju u području veterinarske medicine. Sveučilišni diplomski studij danas se izvodi kao integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine i traje šest godina. Osim studija na hrvatskom jeziku, izvodi se i integrirani studij veterinarske medicine na engleskom jeziku. Na Veterinarskom se fakultetu izvodi i poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Veterinarske znanosti, koji je 2017. godine od Agencije za znanost i visoko obrazovanje dobio oznaku visoke razine kvalitete, te brojni poslijediplomski specijalistički studiji.

Osim obrazovanja i znanstvenih istraživanja, provodi i stručne aktivnosti na brojnim područjima kao što su: veterinarsko javno zdravstvo i zaštita okoliša, klinička i terenska dijagnostika, liječenje i suzbijanje bolesti životinja i zoonoza, nadzor i stručne ekspertize u području veterinarske medicine odnosno uzgoja životinja, istraživanje i proizvodnja lijekova namijenjenih zaštiti zdravlja životinja, projektiranje i organizacija stočarske proizvodnje, higijena i tehnologija u proizvodnji namirnica animalnog podrijetla.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Heinzelova 55

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr