Umjetnost osmijeha

Informacije

Udruga “Umjetnost osmijeha” osnovana je u Zagrebu 7. svibnja 2011. godine sa ciljem promicanja razvitka i unapređenja boljeg života kroz karikaturu i druge oblike likovnog i inog stvaralaštva. Djelatnosti udruge sastoje se u planiranju rada na unapređenju boljitka i radosti življenja kroz izložbe karikatura primjenjenih na sve oblike likovnog i dizajnerskog stvaralaštva što neizravno uključuje i suvenirske predmete, informiranje javnosti o izložbama, izrada slika, karikatura, suvenira, izdavanje knjiga i časopisa.

Umjetnost osmijeha

Radićeva 37

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr