Umjetnost osmijeha

Umjetnost osmijeha

Radićeva 37

Informacije

  • Hrvatski
  • Engleski

Udruga “Umjetnost osmijeha” osnovana je u Zagrebu 7. svibnja 2011. godine sa ciljem promicanja razvitka i unapređenja boljeg života kroz karikaturu i druge oblike likovnog i inog stvaralaštva. Djelatnosti udruge sastoje se u planiranju rada na unapređenju boljitka i radosti življenja kroz izložbe karikatura primjenjenih na sve oblike likovnog i dizajnerskog stvaralaštva što neizravno uključuje i suvenirske predmete, informiranje javnosti o izložbama, izrada slika, karikatura, suvenira, izdavanje knjiga i časopisa.

Objavio

imgPlaceholder

DiVan. hr

Tel: +385 95 361 2122

E-mail: info@divan.hr