SEECEL (Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe)

Informacije

Budući SEECEL Centar objedinjuje više sadržaja različitih namjena. Osnovna namjena je upravna (uredi) sa smještajnim kapacitetima te pratećim višenamjenskim sadržajima za održavanje radionica, seminara, kongresa i sl. U okolišu zgrade oblikovat će se Inovacijski park koji upotpunjuje osnovnu namjenu SEECEL Centra. Park će se koristiti kao mjesto vanjskog boravka i socijalizacije svih korisnika Centra te u prezentacijske svrhe ‐ mjesto promicanja poduzetničkog / inovacijskog duha.

Prema organizacijskoj shemi SEECEL Centra, buduća zgrada SEECEL Centra imat će pet funkcionalnih cjelina:

‐ SEECEL uredski dio
‐ SEECEL dio za razmjenu znanja
‐ SEECEL smještajni i ugostiteljski dio
‐ SEECEL servisni dio i garaža
‐ SEECEL vanjski prostori ‐ Inovacijski park

SEECEL (Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe)

Radoslava Cimermana 88

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr