Rokov perivoj

Informacije

Rokov perivoj jedinstvena je povijesna gradska cjelina visoke urbanističke, arhitektonske i parkovne vrijednosti. Smješten je na uzvisini ponad Ilice koja čini njegovu južnu granicu. Sa zapadne strane Rokov perivoj graniči s Britanskim trgom a s istoka Dežmanovom ulicom. S njegove sjeverne strane nalazi se Josipovac- prostor koji je sa sjeverozapadne strane obuhvaćen Ulicom Vladimira Nazora, a sa sjeveroistočne Ulicom Ivana Gorana Kovačića.

Rokov perivoj

Rokov perivoj

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr