Hrvatski muzej arhitekture HAZU

Informacije

Muzej prikuplja, čuva i obrađuje arhivsko gradivo relevantno za dokumentiranje i istraživanje statusa arhitektonske kulture na nacionalnoj razini, te aktivno sudjeluje u razvoju arhitektonske kulture i sustavno radi na njenoj društvenoj afirmaciji.

Hrvatski muzej arhitekture HAZU

Ivana Gorana Kovačića 37

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr