Gradska uprava Zagreb

clock icon

PON, SRI, PET: 08:00 - 15:30 / UTO, ČET: 08:00 - 18:00

clock icon

01/610 1111

Gradska uprava Zagreb

Trg Stjepana Radića 1

Informacije

  • Hrvatski
  • Engleski

Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom. Obavljanje poslova državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave i drugih poslova državne uprave utvrđenih posebnim zakonima povjeravaju se gradskim upravnim tijelima. U obavljanju poslova državne uprave gradska upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Objavio

imgPlaceholder

DiVan. hr

Tel: +385 95 361 2122

E-mail: info@divan.hr