Događaj počinje za

Archived: Snjeguljica Cabaret

Informacije

  • Hrvatski

Priču o taštoj maćehi koja se želi riješiti lijepe pastorke transportirali smo u zračni prostor, a Snjeguljicu smo pomnožili sa osam kako bi zloj čarobnici otežali naum.

Snjeguljica Cabaret i ekipa koja sudjeluje

Redateljica: Iva Peter Dragan

Dramaturginja i autorica stihova: Marija Antić

Koreografkinja: Maja Krčelić

Postava akrobatskih sprava: Ana Bakšić

Kostimografkinja: Tajana Štasni

Dizajn plakata: Marko Dješka

Dizajn svjetla: Milan Kovačević

Glazba: Albinoni, Beethoven, The Blondes, Aleksander Nakarada, Nicolas Sinković, Johan Strauss

Obrada na orguljama: Luka Kostelac

Ton majstor: Lorenzo Hanzir-Ferek

Igraju: Ivana Bešker, Sandra Dunaj, Dunja Čučman, Ivana Grubišić, Maja Krčelić, Josipa Kvaternik, Ana Milić Štrkalj, Iva Peter-Dragan, Valentina Plemenčić, Dario Zvornik

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr