AKC Medika uputila apel Gradu Zagrebu u kojem traži hitnu sanaciju prostora

Ostalo

28.07.2020

Author: Ria Beglerbegović

4 mjeseca prošlo je od potresa, a sad se još i suočavaju s posljedicama poplave.

AKC Medika već je više od deset godina formalno nepriznata a u praksi prepoznata utvrda nezavisne kulture i jedino utočište brojnim volonterkama i volonterima, umjetnicima i umjetnicama, aktivisticama i aktivistima, kulturnim radnicima i radnicama koji/e u nedostatku druge adekvatne kulturne infrastrukture (tj. drugog nezavisnog kulturnog centra s mnogobrojnim i pristupačnim atelierima/studijima/dvoranama) – nemaju druge opcije za svoj rad u kulturi, volonterske aktivnosti i/ili umjetničku djelatnost.

Kompleks je kao i većina starijih građevina u centru grada pretrpio znatna oštećenja u potresu koji je pogodio grad Zagreb 22.3.2020., čime je dio prostora za kulturu postao privremeno ili trajno neupotrebljiv. Obzirom na činjenicu da je kompleks AKC Medika u vlasništvu Grada Zagreba koji već godinama korisnicima centra naplaćuje mjesečni najam, Grad Zagreb je i jedina stranka ovlaštena i obvezna izvršiti radove s ciljem popravka bivše tvornice Medika. Svaka daljnja odgoda sanacije zgrade potencijalno će rezultirati trajnom neupotrebljivošću pojedinih oštećenih dijelova i tako izbaciti velik dio nezavisne kulturne scene na ulicu, bez ikakve alternative za nastavak njihove (vaše i naše) djelatnosti.

AKC Medika u 2020. broji 223 ČLANA/ICE i DIREKTNA KORISNIKA/CE, pripadajući kulturni programi godišnje prosječno broje do 35.000 KRAJNJIH KORISNIKA/CA u oko 200 do 400 DOGAĐANJA SVAKE GODINE (prema evidenciji iz 2019. i ranijih godina).

Osim što je hitna sanacija ključna za zaustavljanje propadanja dijelom već oronulog kompleksa, također je neophodno da Grad Zagreb odmah prestane s daljnjom naplatom naknade za korištenje prostora za dijelove kompleksa koji su izvan upotrebe. Naknada za uporabu neuporabljivog gradskog prostora logički je besmislena i ostvaruje se na štetu korisnika koji, obzirom na nemogućnost obavljanja djelatnosti i/ili provedbe programa – nisu u mogućnosti pokrivati troškove naknade za korištenje. Kao razlog naplate naknade za korištenje privremeno neupotrebljivog prostora – Grad Zagreb navodi nepostojanje “ugovora o najmu” za koji su korisnici AKC Medika podnijeli zahtjev još 2015. godine, a Grad Zagreb ga do sada još nije ispostavio, niti neće, sve dok prostor ne zadovoljava minimalne uvjete protupožarne sigurnosti (koje pak u ovom slučaju može osigurati samo sam vlasnik – Grad).

Medika

Udruge Autonomni kulturni centar, Cirkorama i SP11 potpisale su opsežni apel Gradu Zagrebu

U zagrebačkom potresu koji se dogodio 22. ožujka 2020., uz mnoge druge privatne i javne te kulturne prostore, znatno je oštećeno 6 prostora u kompleksu AKC Medika. Jedini subjekt kojem je pravno dopušteno raditi popravke jest vlasnik zemljišta i kompleksa – Grad Zagreb – čiji su uredi o šteti nastaloj potresom – obaviješteni pisanim putem i službenom prijavom štete 27. ožujka 2020, te tijekom narednih mjeseci i čitavim nizom poziva od strane predstavnika/ca i članova/ica organizacija koje djeluju u AKC Medika. Čak i u vremenu koje je prethodilo potresu – redovno održavanje oronulih zgrada kompleksa od strane vlasnika (Grad Zagreb) i upravitelja zgrade (GSKG) potpuno je izostajalo, popravci su izvođeni parcijalno ili su unatoč pozivima i molbama korisnika prostora – odgađani i po nekoliko godina.

Radi utjecaja atmosferilija i programskih ožiljaka koji nastaju na zagrebačkoj kulturnoj sceni uslijed nemogućnosti korištenja prostora šteta je svakoga dana sve veća, a datum i opseg sanacije štete u AKC Medika još uvijek nisu utvrđeni, iako kao korisnici navedeni u kulturnoj strategiji Grada Zagreba kontinuirano kontaktiramo gradske službe. Apeliramo na odgovorno i žurno djelovanje vlasnika prostora (Grad Zagreb – Služba za imovinsko pravne poslove8) i GSKG (Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo9) kao nadležne službe za upravljanje zgradom AKC Medika10, da u što kraćem roku i bez daljnje odgode pristupe pregledu i popravku prostora i osiguranju tehničke ispravnosti kompleksa na lokaciji Pierottijeva 11 i Jukićeva 12 (br. k.č. 2869/1, 2869/3 i 2869/6) kako bi omogućili daljnji rad svih članova.

AKC Medika

Cijeli apel pročitajte ovdje.