Događaj počinje za

Archived: Subota u Katranu

Informacije

𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐦𝐢𝐝𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭!

𝟐 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫𝐬 // 𝟒 𝐃𝐣’𝐬
🄳🄰🄽🄲🄴 🄵🄻🄾🄾🅁🅂
𝟏. 🅃🄽🅃

𝐃𝐉 𝐁𝐨𝐫𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐭𝐞𝐠𝐚
𝐌𝐚𝐬𝐡𝐔𝐩 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐀𝐥𝐥 𝐍𝐢𝐠𝐭 𝐥𝐨𝐧𝐠

𝟐. 🄼🅄🅂🄴🅄🄼

𝐀 𝐓 𝐋 𝐀 𝐍 𝐓 𝐈 𝐃 𝐀
𝐄𝐢𝐧𝐟𝐚𝐤𝐢𝐧 / 𝐓𝐮𝐫𝐤 / 𝐕𝐢𝐤𝐭𝐨𝐫
_________________________________________
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐞𝐞 / 𝐂𝐢𝐣𝐞𝐧𝐚 𝐮𝐥𝐚𝐳𝐚:

𝟮𝟯:𝟬𝟬 – 𝟬:𝟬𝟬 >> 𝗙𝗥𝗘𝗘
𝟬:𝟬𝟬 – 𝟯:𝟬𝟬 >> 𝟖€

𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝟎𝟑:𝟎𝟎𝐡
_________________________________________
𝐀𝐠𝐞 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭 𝟏𝟗+

Objavio

imgPlaceholder

Katran Klub

Tel: 095 418 8385

E-mail: ssipopis@gmail.com