Događaj počinje za

Archived: Moderna Afrodita

Informacije

▬▬▬
Moderna Afrodita je crnohumorna komedija koja progovara o društvenim ulogama, stereotipima, predrasudama i standardima ljepote i uspješnosti koje ženama nameće suvremeni način života u srazu sa tradicionalnim društvenim obrascima, te posebice, žene ženama.

U ovoj zabavnoj predstavi za žene i muškarce (16+), autorice se na komičan način poigravaju idejom umjetno stvorenog virtualnog modela moderne žene, koja u svakom trenutku sve može i uspijeva, koja je samostalna i samosvjesna, ali po mjeri i ukusu tradicionalnih patrijarhalnih normi. Ona je istovremeno snažna i nježna, seksi i čedna, emancipirana i submisivna, svetica i kurva, uspješna poslovna žena, majka i domaćica – ona je “žena, majka, kraljica”…

Protagonistice predstave dvije su, na prvi pogled, potpuno različite žene, koje se slučajno susreću na “nevjerojatnom, po izboru svjetskih stručnjaka pomno osmišljenom transformirajućem wellness programu”, koji može riješiti sve njihove životne probleme. Iako od prvog trena, između Marije i Magdalene frcaju međusobne predrasude i osude, spletom okolnosti one skidaju svoje socijalne maske, otkrivaju si međusobno svoja prava lica, te upravo iz njihovog međusobnog kontakta dolazi do neočekivanog preobražaja.
Otisnite se na transformirajuće životno iskustvo koje će vas natjerati da se smijete do suza i plačete od smijeha!
▬▬▬

Objavio

imgPlaceholder

Kazalište KNAP

Tel: 01 2303 122

E-mail: knap@knap.hr