Događaj počinje za

Archived: Martin Zalar: Lomljava

Informacije

Martin Zalar izložbom želi pokazati koliko može biti zabavno stvarati. Njegove slike su vrlo različite jedne od drugih, pa bi neki mogli pomisliti da su ih slikala dva različita autora. To nije zato jer je nezadovoljan prijašnjim radom, već zato što uvijek želi naslikati nešto novo, nešto drugačije. Autor voli raditi različitim tehnikama jer se tako stvara kontrast te je zanimljivo vidjeti dvije drugačije tehnike na istome radu i kako se odnose jedna prema drugoj. Taj spoj se dogodio zbog autorove ljubavi prema street artu, stripovima kao i klasičnoj umjetnosti.

O autoru izložbe:

Rođen je 1995. godine u Zagrebu, završio je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu (smjer slikarski dizajner), a zatim je upisao sam smjer Likovna kultura i likovna umjetnost Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Nakon dvije godine nastavio je studirati na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao preddiplomski sveučilišni Studij likovne kulture na Nastavničkom odsjeku (2020.). Na istome odsjeku upisao je diplomski sveučilišni studij. Tijekom studija pohađao je ljetni tečaj u Klesarskoj školi Pučišća na Braču i tamo izradio skulpturu u bračkom kamenu. Osim slikarstva bavim se stripom, ilustriranjem udžbenika, beletristike za djecu i mlade, stručne literature te oslikavanjem scenografije i plakata za kazališne predstave.


Radno vrijeme:

pon-pet: 9:00-22:00

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr