Događaj počinje za

Archived: Klasika nedjeljom

Informacije

PROGRAM:

Prosječno trajanje koncerata oko 50 minuta

1. M. Tournier: Dva romantična preludija za violinu i harfu

2. M. Tournier: Šetnja u jesen za violinu i harfu

 • Barbara Polšek Sokolović, violina
 • Hana Paraušić, harfa

3. J. Brahms: Trio za violinu, hornu i glasovir

 • I. Andante
 • II. Scherzo, Allegro
 • III. Adagio mesto
 • IV. Finale, Allegro con brio
 • Mojca Ramušćak, violina
 • Antonio Pirrotta, horna
 • Parvaz Salimov, glasovir

4. D. Pejačević: Četiri solo pjesme, op. 30

 • I. Ein Schrei / Krik
 • II. Wie ein Rausch / Ljubavni zanos
 • III. Ich glaub’, lieber Schatz / Vjerujem, dragi
 • IV. Tramuglück / San o sreći
 • Ivana Lazar, sopran
 • Darijan Ivezić, glasovir

5. W. Rabl: Kvartet za violinu, klarinet, violončelo i glasovir

 • I. Allegro moderato
 • II. Adagio molto
 • III. Andantino un poco mosso
 • IV. Allegro con brio
 • Ivan Jakšeković, violina
 • Bogdan Bikicki, klarinet
 • Tonko Marković, violončelo
 • Darijan Ivezić, glasovir

Objavio

imgPlaceholder

Hrvatsko narodno kazalište

Tel: 01 4888 488

E-mail: pr@hnk.hr