EU PROJEKTI


 

Europska unija
Zajedno do fondova EU

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Naziv projekta:

Divna inovacija

Kratki opis projekta:

Realizacijom ovog projekta prilagodit će se tržištu proizvod u obliku servisa za pregled događanja i dodatne turističke ponude destinacija čime će se povećati konkurentnost poduzeća a tržište će dobiti novi inovativni proizvod. Projekt traje 26 mjeseci. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 1.121.143,24 kn od čega bespovratna sredstva iznose 941.760,31 kn. DIVan.fyi nudi za pregled događanja i mjesta poput ugostiteljskih objekata, kazališta, muzeja itd. te posebnih ponuda koje ta mjesta pružaju ovisno o lokaciji korisnika. Projekt će rezultirati novim zaposlenjem minimalno 1 osobe i povećanjem prihoda od prodaje 4,37 puta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Realizacijom ovog projekta prilagoditi će se tržištu razvijena inovativna usluga. Prilagodbom dodatnih funkcionalnosti aplikacije broj pristupačnih personaliziranih informacija biti će povećan a time i motivacija korisnika što će dovesti do povećanja potrošnje korisnika. Jednako tako, Divna inovacija će omogućiti da u slučaju pretraživanja događanja korisnik može doći na 1 stranicu i na jednom mjestu doći do svih relevantnih informacija koji su prilagođeni njegovim interesima. S druge strane, uspostavom ove platforme na kojoj će se plasirati informacije o događajima i ponudama ugostiteljskih i drugih objekata koji spadaju u dodatnu turističku ponudu destinacije biti će poduzetnicima će biti olakšana promidžba svog poslovanja jer će imati na raspolaganju jedinstveno mjesto putem kojega će moći pristupiti većem broju klijenata na jednostavan način i uz racionalne troškove te prenijeti poruku potencijalnim klijentima.

Ukupnu vrijednost i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 1.304.919,65 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.121.143,24 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 941.760,31 HRK

Kontakt osobe za više informacija:

Matina Tenžera, matina@divan.hr

Maroje Sabljić, maroje@divan.hr

Razdoblje provedbe projekta:

01.11.2019. – 01.01.2022.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost
Nulti broj j.d.o.o.

Dodatne informacije potražite na: Strukturni fondovi i Konkurentnost i kohezija