EU PROJEKTI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Naziv projekta: Divna inovacija

Kratak opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati:

Realizacijom ovog projekta prilagodit će se tržištu proizvod u obliku servisa za pregled događanja i dodatne turističke ponude destinacija čime će se povećati konkurentnost poduzeća a tržište će dobiti novi inovativni proizvod. Projekt traje 18 mjeseci. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 1.121.143,24 kn od čega bespovratna sredstva iznose 941.760,31 kn. DIVan.fyi nudi za pregled događanja i mjesta poput ugostiteljskih objekata, kazališta, muzeja itd. te posebnih ponuda koje ta mjesta pružaju ovisno o lokaciji korisnika te mogućnost kupovine ulaznice na istoj platformi. Projekt će rezultirati novim zaposlenjem minimalno 1 osobe i povećanjem prihoda od prodaje 4,37 puta.

Ukupna vrijednost Projekta: 1.304.919,65 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.121.143,24 kuna

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 941.760,31 kuna

Razdoblje provedbe Projekta: 1. studenog 2019. do 1. svibnja 2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Matina Tenžera, matina@divan.hr

Maroje Sabljić, maroje@divan.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost
Nulti broj j.d.o.o.

Dodatne informacije potražite na: Strukturni fondovi i Konkurentnost i kohezija