Događaj počinje za

Archived: Teo Herceg: Balerine

Informacije

Već je svojim prvim kiparskim korakom Teo Herceg sigurno zakoračio u prostor kiparstva kojemu su korak i koračanje, odnosno pokret i pokretanje jedna od temeljnih kiparskih/stvaralačkih odrednica u koncipiranju forme. Upravo je tu veliku kiparsku temu Teo Herceg otvorio u ciklusu naslovljenom Balerine i time decidirano usmjerio svoj stvaralački put kojim će istraživati pokret u kiparskoj formi. Naime, staroj kiparskoj temi – pokretu – mladi je kipar pristupio osebujnom interpretacijom na postmodernističkom konceptu, dakle, na matrici tradicijskih vrijednosti i postupka, oblikovao je seriju skulptura netradicijskim postupkom stvarajući druge kiparske mogućnosti i nove likovne vrijednosti.

Znalačkim i vještim tradicijskim modeliranjem tradicijskog motiva balerine/tijela u pokretu Herceg je svojim kiparskim postupkom prožeo tijelo u pokretu i s postamentom koji je koncepcijski oblikovao u različitim formama: piramidalno, kvadratno, pravokutno, pločasto i kružno; zatim tvorivima: drvo, metal, kamen, bronca, plastika; mjerama: visoko, nisko, široko, kratko, kružno, oblo, nepravilno/elementarno; i bojom: sivo/crnom, zlatnom/pozlatom, sivo/bijelom, smeđom; postupcima: modeliranjem, brusilicom, pilom, rezanjem/varenjem/paljenjem. Ovim sastavnicama Herceg pomno usklađuje formu postamenta s različito oblikovanim tijelima balerina u raznovrsnim pokretima i koncepcijski definira kiparsko djelo u zaokruženu likovnu cjelinu u kojoj čitamo kipareva autorska obilježja.

– Milan Bešlić


Radno vrijeme: 

  • 9h – 16h (pon)
  • 9h – 19 (uto-pet)
  • 10h-13h (sub)

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr