Događaj počinje za

Skupa

Informacije

  • Hrvatski

SKUPA

Projekt Skupa predstavlja šest mladih plesačica koje svojom tjelesnom praksom traže načine bivanja zajedno na sceni. Uzorak neke građe u dvodimenzionalnom okviru likovnog aspekta čita se s pomoću pojma oblika, dok u ovom radu uzorak plesne građe smještamo u funkciju. Ta funkcija ujedno je i tema – biti zajedno – te postaje način kretanja. Oblik i funcija skupa su. Prostor trebamo skupa. U sekundi smo skupa. SKUPA smo i kad smo SAMO.

Koreografija: Petra Hrašćanec

Glazba: Alen i Nenad Sinkauz

Kostimi i scenografija: Zdravka Ivandija Kirigin

Oblikovanje svjetla: Marino Frankola

Izvođačice: Tesa Ljubić, Lara Frgačić, Ariana Prpić, Viktoria Bubalo, Ema Crnić i Una Štalcar Furač, Tea Maršanić (zamjena)

Fotograf: Ivica Ivčević, Neven Petrović

Objavio

imgPlaceholder

Matina Tenžera

Tel: 0917361510

E-mail: info@divan.hr