Događaj počinje za

Ivana Galić: Hommmage Mahalia Jackson / program božićni gospel

clock icon

21.12.2022 / 20:00

December 21, 2022 20:00:00 Europe/Zagreb Ivana Galić: Hommmage Mahalia Jackson / program božićni gospel Augusta Cesarca 2 Jazz & cabaret club Kontesa

Informacije

  • Hrvatski

vecer gospela

Objavio

imgPlaceholder

Scena Kontesa

Tel: 01 48 13 200

E-mail: Kontesa@Komedija.Hr