Događaj počinje za

Archived: Dr Ausländer

Informacije

  • Hrvatski

Tematizira iskustvo ekonomskih migracija i pokušava uspostaviti narativ o njihovom kontinuitetu.

Kao glavni akteri pojavljuju se medicinski radnici koji, bez obzira na stupanj obrazovanja i godine života, uče jezik te sele u Njemačku.

Migracije su utemeljene u sadašnjem trenutku. One su točke iz kojih se promatraju i druge ekonomske migracije. Dio materijala predstave je nastao intervjuiranjem 13 medicinskih radnika iz postjugoslavenskih zemalja, različitih specijalizacija, ali i nivoa stručne spreme od kojih je većina već zaposlena u Njemačkoj, a neki su u procesu odlaska.

Pored ovih dokumentarnih priča, predstava kao dramaturško-scensku građu uzima i jedan povijesni događaj s kraja 20. st. zatim pripovijesti o gastarbajterima i prekooceanskim migracijama.

Objavio

imgPlaceholder

Kazalište KNAP

Tel: 01 2303 122

E-mail: knap@knap.hr